top of page

שירותים

שירותים חקירתיים – משפטיים ושירותים תומכי ליטיגציה 

שותפי המשרד מחווים דעה ומפעילים צוותי מומחים בנושאים שונים כדי לתת מענה לשאלות חקירתיות, פורנזיות ומשפטיות שונות וכדי לייצר ללקוחותינו סביבה בטוחה ומתאימה לניהול המערכה המשפטית. 

ועדות בדיקה וחקירה

שותפי המשרד מתמחים בניהול ועדות בדיקה בשירות מוסדות מדינה שונים, ובשירות התאגידים הגדולים במשק. 
לפי הנושא הנבחן, פועל צוות מומחים בהובלת שותפי המשרד, לבדיקה עובדתית של אירועים שונים, תוך הצבעה על כשלים תהליכיים אפשריים.

איתור נכסים במדינות זרות, הקפאה והשבה

משרדנו הוא חלק מרשת משרדי עורכי דין הפרוסה בעשרות מדינות בעולם, ומנהל תהליכי איתור נכסים, גבייה, איתור חייבים/נמלטים ונקיטת הליכים נגדם בכל העולם.

יצוג בעבירות צווארון לבן ועבירות סייבר

שותפי המשרד מתמחים בייצוג אישי ציבור, ואנשי עסקים, תאגידים ונושאי משרה בתאגידים בתיקי צווארון לבן, פשיעה כלכלית, הלבנת הון, שחיתות ציבורית, סייבר ומיסוי החל מליווי בשלבי החקירה המוקדמים ועד לייצוג בשימוע ובכל הערכאות המשפטיות.

שירותי חקירה משפטית בתיקים מורכבים

הפרת אמונים, עבירות מנהל בתאגיד, גניבת נכסים ומידע, מעילות והונאות כספיות הפכו לחלק מחיי כל תאגיד, ויש לנהל את הבדיקה בעניינם באחריות, בדיסקרטיות ומתוך מטריית שליטה מקסימלית.

ניהול משברי סייבר

עסקים מתמודדים יותר ויותר עם מגוון רחב של סיכונים ארגוניים ומצבי משבר. 
הממשל התאגידי והרגולציה מתפתחים ומשתנים. חברות נדרשות להתאים את עצמן לכללים החדשים ולצמצם את חשיפתן מול אלו כמה שניתן תוך מבט צופה פני עתיד.

bottom of page