top of page

איתור נכסים במדינות זרות, הקפאה והשבה

משרדנו הוא חלק מרשת משרדי עורכי דין הפרוסה בעשרות מדינות בעולם, ומנהל תהליכי איתור נכסים, גבייה, איתור חייבים/נמלטים ונקיטת הליכים נגדם בכל העולם.
נסיונם המשפטי והחקירתי של שותפי המשרד, יחד עם הפעלת כלי חקירה מתקדמים לאיתור אנשים והפקת ראיות, עומד לרשות הלקוח למימוש זכויותיו על פי דין בכל היקף ובכל מקום. 
https://www.icc-ccs.org/home/members/fraudnet-map

bottom of page