top of page

יצוג בעבירות צווארון לבן ועבירות סייבר

שותפי המשרד מתמחים בייצוג אישי ציבור, ואנשי עסקים, תאגידים ונושאי משרה בתאגידים בתיקי צווארון לבן, פשיעה כלכלית, הלבנת הון, שחיתות ציבורית, סייבר ומיסוי החל מליווי בשלבי החקירה המוקדמים ועד לייצוג בשימוע ובכל הערכאות המשפטיות.

תהליך "קצה לקצה" – בניגוד לפרקליטים רבים אחרים שפועלים החל משלב "פרוץ" בתיק, דהיינו שלב הזימון לחקירה או המעצר הראשוני, שותפי המשרד מכירים הכר היטב את הדינמיקה החל מההליכים המקדמיים החקירתיים ויצירת התזה החקירתית, המשך בשלבי החקירה ואופן איסוף הראיות, עבור לשלב בו שוקלים גורמי התביעה להגיש כתב האישום, וכלה בניהול המשפט עצמו.
ההישג הנדרש שלנו הוא הימנעות מהגעה למצב בו יוגשו כתבי אישום.  ובמידה והגיע הלקוח למצב בו הוגש כתב אישום, הרי נגיע אליו מוכנים עם כלים שיאפשרו התמודדות מיטבית.

גישתנו דוגלת בראייה של מכלול הנסיבות איתן מתמודד הלקוח – המשפחה המתמודדת עם המשבר, העסק המתמודד עם הקפאות חשבונות הבנק והנכסים, הקהילה שמגיבה למשבר המעמדי והתדמיתי שעובר הלקוח, והמשבר האישי עצמו. הטיפול בלקוח הוא בכלל הרבדים הללו.


השירות ניתן על ידינו תוך חסיון עו"ד – לקוח מלא על התהליך, ותוך מתן שליטה וכלי החלטה בידי הלקוח.

למשרדנו היכולת לעבד מידע רב בתיקי ענק - "מגה תיקים" - במהירות, לעבד את החומר ולמצוא בו את הכשלים הלוגיים והפרוצדורליים, ולמנף אותם להישגים ליטיגטוריים.  


המשבר הפלילי הוא רב פנים, וכך אנו מתייחסים אליו. לא אחת, משרדנו מתכלל את עבודתם של משרדים שונים, ובהם משרדים אזרחיים, פליליים, מסים ורגולציה ומסנכרן את הטיפול ביניהם. ללא סנכרון זה הלקוח יכול לנצח בשדה אחד ולהפסיד באחר, או לספק ראיה במשפט מסויים שמזיקה לו במשפט השני. 

 

המשרד ייצג ומייצג בכירים בשרות המדינה, בשרות הציבורי, מנהלים בחברות ואנשים פרטיים בתיקים מורכבים למול פרקליטות המדינה, רשות המיסים, להב 433 ועוד. 

bottom of page