top of page

ניהול משברי סייבר

אירועי הסייבר כבר אינם שאלה של "האם" אלא שאלה של "מתי". 
המשרד טיפל בשנים האחרונות במגוון אירועי סייבר ובהם דלף מידע אסטרטגי על ידי עובדים, גניבת מידע על ידי גופים יריבים, הונאות דואל ו"עוקץ מנכ"ל", אירועי כופרה ועוד. 
אנו מאמינים כי בעזרת צעדי מניעה מתאימים וזמן תגובה מהיר למשבר, ניתן להפחית את ההשפעה השלילית של המשבר על הלקוח,  על התאגיד, על עסקיו ועל  המוניטין שלהם.
 
כמי  שעסקו בעבר במשברים משמעותיים ביותר של החברות והדמויות הבכירות במשק הישראלי, ושמכירים את הטעויות הנפוצות, ואת גישתן של הרשויות ושל הרגולטורים לאירועים שכאלה  אנו מתווים תוכנית אסטרטגית באמצעות כל הכלים והניסיון העומד לרשותנו.
 
המשרד מוביל טיפול במקרי משבר משפטי ותדמיתי במגזר העסקי והציבורי. בכל מקרה שכזה, אנו פותחים "חדר מצב" ייחודי למתאר האירוע, ובו טובי מומחי הסייבר ומכנסים מומחי תוכן משדות פעולה שונים, לצורך הטיפול באירוע עצמו. הטיפול מלווה בחוות דעת משפטיות, אשר סוקרות בכל עת את המצב המשפטי, את היתכנות תרחישי העתיד, ואת הכלים המשפטיים והאחרים העומדים בפני הלקוח להמשך.

bottom of page