ניהול משברים

עסקים מתמודדים יותר ויותר עם מגוון רחב של סיכונים ארגוניים ומצבי משבר.

הממשל התאגידי והרגולציה מתפתחים ומשתנים. חברות נדרשות להתאים את עצמן לכללים החדשים ולצמצם את חשיפתן מול אלו כמה שניתן תוך מבט צופה פני עתיד.

 

אחת היא האם מדובר בעובדים שמעלו, בזליגת וגניבת מידע ולקוחות, בחשדות שעלו לנושא ביצוע עבירות פליליות לכאורה על ידי עובדים, עמיתים או יריבים, ובכל אירוע שיכול להתפתח למשבר – בעזרת צעדי מניעה מתאימים וזמן תגובה מהיר למשבר, ניתן להפחית את ההשפעה השלילית של המשבר על הלקוח,  על התאגיד, על עסקיו ועל  המוניטין שלהם.

 

כמי  שעסקו בעבר במשברים משמעותיים ביותר של החברות והדמויות הבכירות במשק הישראלי, ושמכירים את הטעויות הנפוצות, ואת גישתן של הרשויות ושל הרגולטורים לאירועים שכאלה  אנו מתווים תוכנית אסטרטגית באמצעות כל הכלים והניסיון העומד לרשותנו.

 

המשרד מוביל טיפול במקרי משבר משפטי ותדמיתי במגזר העסקי והציבורי. בכל מקרה שכזה, אנו פותחים "חדר מצב" ייחודי למתאר האירוע, ומכנסים מומחי תוכן משדות פעולה שונים, לצורך הטיפול באירוע עצמו. הטיפול מלווה בחוות דעת משפטיות, אשר סוקרות בכל עת את המצב המשפטי, את היתכנות תרחישי העתיד, ואת הכלים המשפטיים והאחרים העומדים בפני הלקוח להמשך.